Hoạt động HĐND

Thường trực HĐND phường Đồng Nhân họp phiên giải trình với nội dung về công tác quản lý trật trự đô thị- trật tự xây dựng- vệ sinh môi trường
Ngày đăng 30/11/2018 | 05:25

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 25/10/2018 của Thường trực HĐND phường Đồng Nhân, ngày 26/11/2018, tại trụ sở cơ quan phường Đồng Nhân, thường trực HĐND phường đã tổ chức phiên giải trình với nội dung về công tác quản lý trật trự đô thị- trật tự xây dựng- vệ sinh môi trường (TTĐT – TTXD – VSMT) trên địa bàn phường.

       Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 25/10/2018 của Thường trực HĐND phường Đồng Nhân, ngày 26/11/2018, tại trụ sở cơ quan phường Đồng Nhân, thường trực HĐND phường đã tổ chức phiên giải trình với nội dung về công tác quản lý trật trự đô thị- trật tự xây dựng- vệ sinh môi trường (TTĐT – TTXD – VSMT) trên địa bàn phường.

          Tại phiên giải trình, có 10 lượt đại biểu HĐND phường với câu hỏi, ý kiến yêu cầu giải trình và đề nghị phải có lộ trình giải quyết thực hiện.

          Phát biểu trong phiên giải trình, đồng chí Kim Thị Thu – Chủ tịch UBND phường thay mặt UBND phường cảm ơn và báo cáo làm rõ các ý kiến của thường trực HĐND và các đại biểu HĐND, đồng thời tiếp thu và tăng cường chỉ đạo Ban chỉ đạo 197, các cán bộ chuyên môn thực hiện tốt công tác TTĐT – TTXD – VSMT trên địa bàn phường được đảm bảo.

          Phát biểu kết luận tại phiên giải trình, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – Chủ tịch HĐND phường đã ghi nhận kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của UBND phường trong công tác TTĐT – TTXD – VSMT trên địa bàn và đề nghị trong thời gian tới, đặc biệt thời điểm cuối năm 2018, UBND phường tiếp tục chỉ đạo BCĐ 197 và cán bộ chuyên môn tham mưu và có giải pháp và có lộ trình cụ thể để công tác quản lý TTĐT – TTXD – VSMT trên địa bàn ngày càng hiệu quả. Bên cạnh đó, cần tiếp tục thực hiện phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội, đoàn thể xã hội, cấp ủy các chi bộ tuyên truyền, vận động và xử lý theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực TTXD-TTĐT – VSMT, góp phần xây dựng  phường Đồng Nhân ngày càng xanh-sạch-đẹp, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân. Thường trực HĐND phường, hai ban và các vị đại biểu phường sẽ tiếp tục giám sát và thực hiện công tác này cuối năm 2018. Đề nghị UBND phường báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp thứ Tám HĐND phường.

                                                                                                                             Ánh Nguyệt- HĐND phường Đồng Nhân