Hoạt động HĐND

Nghị quyết HĐND quận về Phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 02/01/2018 | 10:14 AM
Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 quận Hai Bà Trưng

Về việc hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 sử dụng nguồn vốn ngân sách quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 29/12/2017 | 03:21 PM
Về việc hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 sử dụng nguồn vốn ngân sách quận Hai Bà Trưng

Về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2018 sử dụng nguồn vốn ngân sách quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 29/12/2017 | 03:17 PM
Về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2018 sử dụng nguồn vốn ngân sách quận Hai Bà Trưng

Nghị quyết của HĐND Quận Hai Bà Trưng khóa XIX kỳ họp thứ VI: Về việc thông qua Kế hoạch đào tạo , bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quận Hai Bà Trưng năm 2018

Ngày đăng 29/12/2017 | 11:38 AM
Về việc thông qua Kế hoạch đào tạo , bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quận Hai Bà Trưng năm 2018

Xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND quận Hai Bà Trưng, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 29/12/2017 | 11:31 AM
Xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND quận Hai Bà Trưng, nhiệm kỳ 2016-2021

Kỳ họp thứ 6 HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 21/12/2017 | 09:10 PM
Kỳ họp thứ 6 HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khoá XV sau kỳ họp thứ năm

Ngày đăng 21/12/2017 | 09:36 AM
Sáng ngày 19 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở HĐND - UBND Quận Hai Bà Trưng đã diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội sau kỳ họp thứ 5 tại đơn vị bầu cử số 4.

Đại biểu HĐND phường Minh Khai tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 khóa IX

Ngày đăng 12/12/2017 | 04:28 PM
Trong hai ngày06, 07 tháng 12 năm 2017, Đại biểu HĐND phường Minh Khai đã tiếp xúc cử tri của 06 đơn vị bầu cử. Đến dự các buổi tiếp xúc có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ...

Quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khoá XV trước kỳ họp thứ năm

Ngày đăng 27/11/2017 | 04:04 PM
Sáng ngày 16 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở UBND quận Hai Bà Trưng (số 30 - Lê Đại Hành) đã diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ 5 tại đơn vị bầu cử...

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận giám sát chuyên đề về công tác quản lý, sử dụng nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 08/11/2017 | 10:41 AM
Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, ngày 02/11/2017 Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Quận do đồng chí Trần Quyết Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy - Trưởng ban Tổ chức Quận ủy ...