Hoạt động HĐND

Nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 6 HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 01/11/2017 | 09:00 AM
Nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 6 HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Hội Đồng Nhân Dân thành phố tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã quý III/2017

Ngày đăng 23/10/2017 | 09:13 AM
Sáng ngày 12/10/2017, Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã quý III/2017 tại phòng giao ban trực tuyến của trụ sở HĐND...

Thường trực HĐND Quận Hai Bà Trưng giám sát chuyên đề việc chấp hành các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường học trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 09/10/2017 | 01:50 PM
Thực hiện Chương trình giám sát chuyên đề năm 2017 của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng. Từ ngày 27/9 đến ngày 29/9/2017, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND quận đã tiến hành giám sát việc chấp...

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND quận quý III năm 2017

Ngày đăng 05/07/2017 | 08:47 AM
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND quận quý III năm 2017

KỲ HỌP THỨ TƯ HĐND QUẬN KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày đăng 04/07/2017 | 05:16 PM
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Quận ủy, Kỳ họp thứ Tư - HĐND Quận Hai Bà Trưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra từ ngày 29 đến ngày...