Hoạt động HĐND

HĐND phường Cầu Dền khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức thành công kỳ họp thứ 5

Ngày đăng 03/01/2018 | 05:23 PM
Ngày 28 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở UBND phường, Hội đồng nhân dân phường Cầu Dền khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 5.

Kỳ họp thứ sáu - HĐND phường Trương Định khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 03/01/2018 | 03:02 PM
Thực hiện Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 27/12/2016 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2017 của HĐND phường Trương Định, ngày...

HĐND phường Minh Khai tổ chức kỳ họp thứ 5 khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày đăng 03/01/2018 | 02:17 PM
Ngày 26 tháng 12 năm 2017, HĐND phường Minh Khai đã tổ chức kỳ họp thứ 5 khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đến dự kỳ họp có ông Trần Quyết Thắng - thường vụ Quận ủy, trưởng ban tổ chức Quận ủy, các...

Chương trình giám sát của thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng năm 2018

Ngày đăng 03/01/2018 | 09:21 AM
Chương trình giám sát của thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng năm 2018

Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 -2021 trong năm 2018

Ngày đăng 02/01/2018 | 10:23 AM
Về việc thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 -2021 trong năm 2018

Nghị quyết HĐND quận về Phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 02/01/2018 | 10:14 AM
Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 quận Hai Bà Trưng

Về việc hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 sử dụng nguồn vốn ngân sách quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 29/12/2017 | 03:21 PM
Về việc hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 sử dụng nguồn vốn ngân sách quận Hai Bà Trưng

Về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2018 sử dụng nguồn vốn ngân sách quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 29/12/2017 | 03:17 PM
Về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2018 sử dụng nguồn vốn ngân sách quận Hai Bà Trưng

Nghị quyết của HĐND Quận Hai Bà Trưng khóa XIX kỳ họp thứ VI: Về việc thông qua Kế hoạch đào tạo , bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quận Hai Bà Trưng năm 2018

Ngày đăng 29/12/2017 | 11:38 AM
Về việc thông qua Kế hoạch đào tạo , bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quận Hai Bà Trưng năm 2018

Xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND quận Hai Bà Trưng, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 29/12/2017 | 11:31 AM
Xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND quận Hai Bà Trưng, nhiệm kỳ 2016-2021