học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề 2017 " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sông tự diễn biến, tự chuyển hóa"

Ngày đăng 18/05/2017 | 09:14 AM
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề 2017 " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sông tự...

Đảng ủy phường Đồng Tâm tổ chức hội nghị Học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Ngày đăng 17/05/2017 | 10:00 AM
Sáng ngày 12/05/2017, tại Hội trường trường Đại học Kinh tế quốc dân , Đảng ủy phường Đồng Tâm đã tổ chức Hội nghị Học tập chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ...

Đảng ủy phường Cầu Dền tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày đăng 10/11/2016 | 11:09 AM
Sáng ngày 9/11/2016, Đảng ủy phường Cầu Dền đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo...

Mặt trận Tổ quốc phường Lê Đại Hành tổ chức Hội thảo chuyên đề "Học tập, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh"

Ngày đăng 28/10/2016 | 09:43 AM
Cùng với nhiều hoạt động triển khai thực hiên Nghị quyết 05- CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 8/10/2016 Thường trực...

Đảng ủy phường Quỳnh Lôi tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị

Ngày đăng 21/10/2016 | 02:28 PM
Sáng ngày 15/10/2016, Đảng ủy phường Quỳnh Lôi đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/05/2016 của Bộ chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo...

Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp quận định kỳ tháng 9 năm 2016, triển khai kế hoạch của Ban Thường Vụ Quận ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính Trị.

Ngày đăng 26/09/2016 | 03:55 PM
Ngày 19/9/2016, Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp quận định kỳ tháng 9 năm 2016 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Triển khai kế...