học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MInh

Đảng ủy phường Cầu Dền tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Ngày đăng 10/11/2016 | 11:09

Sáng ngày 9/11/2016, Đảng ủy phường Cầu Dền đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và phổ biến Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đến toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ phường.

          Hội nghị đã được nghe đồng chí Đào Tiến Dũng – Báo cáo viên Trung ương - Phó Trưởng phòng Lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Thành ủy đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh" và nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

          Kết luận Hội nghị, Đảng ủy phường Cầu Dền đề nghị các Chi ủy cơ sở trực thuộc và các ban ngành, đoàn thể cũng như các đảng viên cần chủ động triển khai tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền thường xuyên, liên tục, sâu rộng, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động và phổ biến trong toàn Chi bộ về kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của Đảng bộ, Chi bộ bằng những hành động và việc làm cụ thể. Phải xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng góp phần xây dựng Đảng bộ phường Cầu Dền thật sự trong sạch vững mạnh./.

Ban VHTT phường