học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MInh

Đảng ủy phường Đồng Tâm tổ chức hội nghị Học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Ngày đăng 17/05/2017 | 10:00

Sáng ngày 12/05/2017, tại Hội trường trường Đại học Kinh tế quốc dân , Đảng ủy phường Đồng Tâm đã tổ chức Hội nghị Học tập chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”” và thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế.

        Tới dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo chủ chốt cùng hơn 600 cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ phường Đồng Tâm. Tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Hạnh Kiểm – Báo cáo viên cấp Thành phố đã triển khai chuyên đề năm 2017 với các nội dung: Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nguyên nhân, hình thức, biểu hiện cụ thể, hậu quả, tác hại và các giải pháp phòng chống, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Bên cạnh đó, đồng chí báo cáo viên đã thông tin một số nội dung về tình hình thời sự trong nước và Quốc tế trong thời gian gần đây.       

          Trên cơ sở các nội dung đã triển khai tại hội nghị, Đảng ủy phường Đồng Tâm đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn phường quan tâm thực hành tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... Đồng thời Đảng ủy phường yêu cầu tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, trước hết là của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ, trách nhiệm được giao./.

Phạm Trần Chung – Ban Tuyên giáo Quận ủy