HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

Giới thiệu chung về Hội LHPN Quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 14/01/2013 | 12:00  | Lượt xem: 113
  Hội LHPN Quận Hai Bà Trưng là tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị, một trong những thành viên của UBMTT Quận, đại...