Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 17/09/2021 | 11:03  | Lượt xem: 415
UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Công khai danh sách đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ 07 tháng trở lên

Ngày đăng 16/09/2021 | 04:12  | Lượt xem: 152
Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng Công khai danh sách các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ 07 tháng trở lên.

Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 08/9/2021của UBND quận Hai Bà Trưng về việc chủ động ứng phó với thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp

Ngày đăng 08/09/2021 | 03:36  | Lượt xem: 178
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Công điện chỉ đạo chủ động ứng phó với thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Công văn số 1532/UBND-KT ngày 07/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Công khai danh sách cấp giấy đi đường trên Cổng thông tin điện tử phường

Ngày đăng 07/09/2021 | 04:19  | Lượt xem: 357
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo Công khai danh sách cấp giấy đi đường trên Cổng thông tin điện tử phường

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9, 10 năm 2021 trong thời gian giãn cách phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng 07/09/2021 | 02:15  | Lượt xem: 832
Để đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian giãn cách xã hội và thực hiện các chế độ an sinh xã hội, sức khỏe của người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH...

Công văn số 1526/UBND-KT ngày 07/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc dừng hoạt động kinh doanh của các cơ sở kinh doanh không đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch tại các khu vực có nguy cơ cao trên địa bàn quận

Ngày đăng 07/09/2021 | 11:37  | Lượt xem: 205
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo dừng hoạt động kinh doanh của các cơ sở kinh doanh không đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch tại các khu vực có nguy cơ cao trên địa bàn quận.

Công văn số 1514/UBND-KT ngày 05/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc triển khai thẻ đi mua hàng thiết yếu trên địa bàn quận

Ngày đăng 05/09/2021 | 05:55  | Lượt xem: 296
UBND quận Hai Bà Trưng về việc triển khai thẻ đi mua hàng thiết yếu trên địa bàn quận.

Công văn số 1513/UBND-KT ngày 05/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Kiểm tra, đối chiếu chính xác thông tin khi cấp Giấy đi đường

Ngày đăng 05/09/2021 | 05:45  | Lượt xem: 284
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo việc Kiểm tra, đối chiếu chính xác thông tin khi cấp Giấy đi đường.

Công văn số 2893/UBND-TKBT ngày 01/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 và các tháng cuối năm 2021

Ngày đăng 02/09/2021 | 09:50  | Lượt xem: 1025
UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 và các tháng cuối năm 2021.

Kế hoạch số 124/KH-BĐD NHCSXH ngày 10/8/2021 của Ban đại diện hội đồng quản trị NHCSXH quận về tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2022

Ngày đăng 25/08/2021 | 11:53  | Lượt xem: 173
Ban đại diện hội đồng quản trị NHCSXH quận ban hành Kế hoạch về tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2022.

Công khai danh sách đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ 06 tháng trở lên

Ngày đăng 24/08/2021 | 03:26  | Lượt xem: 121
Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng Công khai danh sách các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ 06 tháng trở lên.

Tuyên truyền về thời hạn thay đổi thông tin đăng ký thuế theo căn cước công dân mới

Ngày đăng 24/08/2021 | 02:49  | Lượt xem: 216
Chi cục thuế quận Hai Bà Trưng đề nghị phối hợp tuyên truyền thời hạn thay đổi thông tin đăng ký thuế theo căn cước công dân mới.

Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 16/08/2021 | 04:24  | Lượt xem: 312
UBND quận Hai Bà Trưng công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách quận năm 2020.

Công văn số 1342/UBND-VP ngày 08/8/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc triển khai xác nhận giấy đi đường và phê duyệt phương án phòng chống dịch

Ngày đăng 09/08/2021 | 02:10  | Lượt xem: 821
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo triển khai xác nhận giấy đi đường và phê duyệt phương án phòng chống dịch.

Về việc tăng cường triển khai việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND đối với hoạt động kinh doanh, cung ứng hàng hóa thiết yếu

Ngày đăng 30/07/2021 | 05:40  | Lượt xem: 246
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo tăng cường triển khai việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND đối với hoạt động kinh doanh, cung ứng hàng hóa thiết yếu.

Về việc phát hành thẻ vào chợ cho người tiêu dùng trên địa bàn quận

Ngày đăng 30/07/2021 | 05:30  | Lượt xem: 260
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo việc phát hành thẻ vào chợ cho người tiêu dùng trên địa bàn quận.

Thông tin về các hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm tự công bố sản phẩm

Ngày đăng 21/07/2021 | 04:41  | Lượt xem: 211
Phòng Kinh tế quận Hai Bà Trưng thông tin về các hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm tự công bố sản phẩm lĩnh vực Nông lâm thủy sản.

Ngân hàng Chính sách xã hội quận Hai Bà Trưng triển khai cho người sử dụng lao động vay để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

Ngày đăng 16/07/2021 | 11:24  | Lượt xem: 230
Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và...

Công khai danh sách đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ 07 tháng trở lên

Ngày đăng 14/07/2021 | 04:41  | Lượt xem: 212
Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng Công khai danh sách các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ 07 tháng trở lên.

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/QU ngày 17/6/2021 của Quận ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết XXVI Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025 của UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 14/07/2021 | 03:42  | Lượt xem: 319
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/QU ngày 17/6/2021 của Quận ủy Hai Bà Trưng về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực...