Điều chỉnh nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của người tham gia BHYT theo hộ gia đình
Ngày đăng 30/03/2021 | 11:04  | Lượt xem: 299

Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng hướng dẫn Điều chỉnh nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của người tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Công văn số 579/BHXH-HBT ngày 18/03/2021 của Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng về việc Điều chỉnh nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của người tham gia BHYT theo hộ gia đình.

(Chi tiết tại đây)