Bản công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Ủy ban nhân dân Quận phù hợp Tiêu cuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước về hoạt động thủ tục hành chính
Ngày đăng 15/01/2020 | 15:37  | Lượt xem: 278

Ủy ban nhân nhân quận Hai Bà Trưng công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Ủy ban nhân dân Quận phù hợp Tiêu cuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước về hoạt động thủ tục hành chính.

Bản công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Ủy ban nhân dân Quận phù hợp Tiêu cuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước về hoạt động thủ tục hành chính theo Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng.

(Xem chi tiết tại đây)