Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9, 10 năm 2021 trong thời gian giãn cách phòng chống dịch Covid-19
Ngày đăng 07/09/2021 | 14:15  | Lượt xem: 828

Để đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian giãn cách xã hội và thực hiện các chế độ an sinh xã hội, sức khỏe của người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (người thuộc nhóm có nguy cơ cao mắc Covid-19). Ngày 07/9/2021, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng đã ban hành công văn số 1525/UBND-BHXH về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 09,10/2021; tăng cường vận động hướng dẫn người hưởng đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM).

Theo đó, chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 09,10/2021 vào cùng một kỳ chi trả tháng 09/2021. Đối với hình thức chi trả qua tài khoản cá nhân (ATM) thực hiện chuyển tiền lương hưu, trợ cấp BHXH từ ngày 06/9/2021.Đối với hình thức chi trả bằng tiền mặt từ ngày 08/9/2021.

Các trường hợp đã có tài khoản ngân hàng sử dụng ứng dụng VssID (tại mục Dịch vụ công/Thay đổi hình thức lĩnh hoặc thông tin người hưởng chế độ) hoặc vào Cổng dịch vụ công Quốc gia để đăng ký chuyển sang lĩnh lương hưu bằng tài khoản cá nhân (thẻ ATM) sẽ được cơ quan BHXH chuyển khoản lương tháng 9,10/2021 về tài khoản cá nhân. Các trường hợp chưa có tài khoản ngân hàng có thể mở tài khoản online.

Căn cứ tình hình thực tế của từng khu vực dân cư, BHXH quận phối hợp với Bưu điện Trung tâm 6 và UBND 18 phường trên địa bàn quận tổ chức chi trả lương hưu tại các điểm tập trung theo quy định hoặc tại nhà người hưởng, đảm bảo an toàn cho người hưởng, nhân viên chi trả và thực hiện nghiêm chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Thành phố và Quận.

UBND quận chỉ đạo UBND 18 phường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh phường về thời gian, phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 09,10/2021 và đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng các kỳ chi trả tiếp theo qua tài khoản cá nhân (ATM) bắt đầu từ ngày 06/9/2021 đến 15/10/2021. Tiếp tục phối hợp với các Ngân hàng thương mại tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người hưởng tham gia mở tài khoản để nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân (ATM).

(Công văn số 1525/UBND-BHXH)

(Agribank Hướng dẫn mở tài khoản trực tuyến)

(Vietcombank Hướng dẫn mở tài khoản trực tuyến)

(Vietcombank Hướng dẫn cấp đổi mã PIN)