Công bố Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày đăng 07/01/2021 | 16:29  | Lượt xem: 142

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định công bố Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc công bố Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

(Chi tiết tại đây)