Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 08/9/2021của UBND quận Hai Bà Trưng về việc chủ động ứng phó với thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp
Ngày đăng 08/09/2021 | 15:36  | Lượt xem: 177

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Công điện chỉ đạo chủ động ứng phó với thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 08/9/2021của UBND quận Hai Bà Trưng về việc chủ động ứng phó với thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

(Chi tiết tại đây)