Công khai danh sách đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN
Ngày đăng 18/08/2020 | 16:47  | Lượt xem: 583

Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng Công khai danh sách các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN

Công văn số 891/BHXH-HBT ngày 17/8/2020 của Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng về việc đăng tải công khai danh sách các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN.

(Chi tiết tại đây)