Công khai danh sách đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ 06 tháng trở lên
Ngày đăng 11/03/2021 | 15:31  | Lượt xem: 693

Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng Công khai danh sách các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ 06 tháng trở lên.

Công văn số 332/BHXH-HBT ngày 10/03/2021 của Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng về việc đăng tải công khai danh sách các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN.

(Chi tiết tại đây)