Công khai danh sách đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ 07 tháng trở lên
Ngày đăng 16/09/2021 | 16:12  | Lượt xem: 306

Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng Công khai danh sách các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ 07 tháng trở lên.

Công văn số 1573/BHXH-HBT ngày 15/09/2021 của Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng về việc đăng tải công khai danh sách các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN.

(Chi tiết tại đây)