Công văn số 1514/UBND-KT ngày 05/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc triển khai thẻ đi mua hàng thiết yếu trên địa bàn quận
Ngày đăng 05/09/2021 | 17:55  | Lượt xem: 296

UBND quận Hai Bà Trưng về việc triển khai thẻ đi mua hàng thiết yếu trên địa bàn quận.

Công văn số 1514/UBND-KT ngày 05/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc triển khai thẻ đi mua hàng thiết yếu trên địa bàn quận.

(Chi tiết tại đây)