Công văn số 1526/UBND-KT ngày 07/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc dừng hoạt động kinh doanh của các cơ sở kinh doanh không đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch tại các khu vực có nguy cơ cao trên địa bàn quận
Ngày đăng 07/09/2021 | 11:37  | Lượt xem: 205

UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo dừng hoạt động kinh doanh của các cơ sở kinh doanh không đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch tại các khu vực có nguy cơ cao trên địa bàn quận.

Công văn số 1526/UBND-KT ngày 07/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc dừng hoạt động kinh doanh của các cơ sở kinh doanh không đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch tại các khu vực  có nguy cơ cao trên địa bàn quận.

(Chi tiết tại đây)