Công văn số 1532/UBND-KT ngày 07/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Công khai danh sách cấp giấy đi đường trên Cổng thông tin điện tử phường
Ngày đăng 07/09/2021 | 16:19  | Lượt xem: 357

UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo Công khai danh sách cấp giấy đi đường trên Cổng thông tin điện tử phường

Công văn số 1532/UBND-KT ngày 07/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Công khai danh sách cấp giấy đi đường trên Cổng thông tin điện tử phường.

(Chi tiết tại đây)