Hội nghị tổng kết công tác tín dụng chính sách xã hội năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 07/01/2021 | 17:12  | Lượt xem: 95

Sáng ngày 07/01/2020, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo đánh giá kết quả hoạt động tín dụng chính sách năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, với sự tham mưu của NHCSXH quận Hai Bà Trưng đối với Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn quận đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Đến 31/12/2020, tổng nguồn vốn cho vay và nguồn vốn huy động đạt 171,206 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn cho vay đạt 137,367 tỷ đồng; nguồn vốn huy động đạt 33,839 tỷ đồng. Năm 2020, tổng dư nợ đạt 137,309 tỷ đồng với 04 chương trình tín dụng cho 3.163 hộ vay, tăng 12,457 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 100% kế hoạch được giao. Chất lượng tín dụng tốt tiếp tục được duy trì, không phát sinh nợ quá hạn. Công tác ủy thác cho vay qua các Hội, đoàn thể tiếp tục khẳng định tính ưu việt và sự phù hợp với hoạt động tín dụng chính sách, với tổng dư nợ ủy thác cho vay đạt 137,038 đồng. Công tác kiểm tra, giám sát, triển khai hoạt động của các Hội, đoàn thể, chất lượng hoạt động của các tổ Tiết kiệm, vay vốn dần đi vào ổn định và ngày càng nâng cao, thể hiện rõ vai trò là cánh tay nối dài của NHCSXH đem vốn tín dụng chính sách đến với người dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao hiệu quả xã hội tích cực mà nguồn vốn tín dụng chính sách đem lại trên địa bàn quận. Trong năm 2020, từ nguồn vốn tín dụng chính sách, đã có 1.564 lượt hộ được vay vốn với số tiền và giải ngân 68,851 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 56,394 tỷ đồng. Các chương trình tín dụng chính sách giải ngân qua NHCSXH phát huy hiệu quả, góp phần giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, khôi phục kinh doanh, phục hồi kinh tế do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội, được các cấp, ngành, nhân dân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng ghi nhận và đánh giá cao, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Để giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2020, các đại biểu nhất trí triển khai những mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2021, trong đó đảm bảo cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn quận có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận và đáp ứng tốt nhất các sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng theo các chính sách, quy định của Chính phủ; các đơn vị phối hợp tham mưu HĐND&UBND quận bố trí ngân sách ủy thác sang NHCSXH quận để bổ sung nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm 06 tháng cuối năm trên địa bàn quận năm 2021. NHCSXH thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tại các điểm giao dịch tại các phường, đảm bảo an toàn, hiệu quả, tuân thủ theo đúng quy trình quy định. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát của Ban đại diện Hội đồng quản trị  NHCSXH và tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác các cấp nhằm phát hiện, ngăn chặn và khắc phục kịp thời những tồn tại, sai sót trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo an toàn vốn cho Nhà nước. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức về chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi và hoạt động của NHCSXH để người dân nắm bắt kịp thời các thông tin về chủ trương tín dụng chính sách của Chính phủ cũng như cơ chế nghiệp vụ, ý nghĩa của từng chương trình vay, từ đó tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi cũng như nâng cao ý thức, trách nhiệm trong sử dụng vốn và hoàn trả vốn vay khi đến hạn.

Kết luận chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Văn Hoạt - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, Phó chủ tịch UBND, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động tín dụng chính sách đối với tăng trưởng kinh tế cũng như công tác an sinh xã hội trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, đồng thời đề xuất NHCSXH thành phố Hà Nội, Quận ủy, Hội đồng nhân dân, UBND quận quan tâm bố trí thêm nguồn vốn cho NHCSXH quận đảm bảo mục tiêu tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách nhằm góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, phục hồi kinh tế do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận.