Hội nghị triển khai hoạt động tín dụng chính sách năm 2023 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 17/02/2023 | 16:30  | Lượt xem: 167

Sáng ngày 14/02/2023, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị triển khai hoạt động tín dụng chính sách năm 2023.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch UBND Quận, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Quận; đồng chí Lê Thị Thanh Thủy - Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Quận và các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Quận là lãnh đạo các Hội, đoàn thể, lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của Quận, Chủ tịch UBND 18 Phường.

Hội nghị đã đánh giá kết quả đạt được trong năm 2022 và thông qua 03 mục tiêu trọng tâm trong năm 2023:

Thứ nhất: Tập trung các nguồn lực trung ương, thành phố và quận triển khai có hiệu quả chất lượng tín dụng ưu đãi trên địa bàn, đảm bảo các đối tượng chính sách và người lao động trên địa bàn quận có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn tín dụng ưu đãi.

Thứ hai: Hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch được các cấp có thẩm quyền giao năm 2023. Tăng trưởng dư nợ bình quân năm đạt 10%, tỷ lệ thu lãi đạt trên 98%. Không phát sinh nợ quá hạn, 100% Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) xếp loại tốt.

Thứ ba: Giúp hỗ trợ tạo, duy trì và mở rộng việc làm cho trên 3.200 lao động, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, nâng cao thu nhập của người dân, thực hiện mục tiêu chung của Quận về giảm nghèo bền vững.

Quang cảnh hội nghị

Để thực hiện tốt mục tiêu trọng tâm nêu trên, hội nghị cũng đã đưa ra các chương trình công tác cụ thể: Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch số 52-KH/QU ngày 07/12/2021 của Quận ủy về việc thực hiện kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 265/KH-UBND ngày 29/12/2021 của UBND quận về thực hiện Kế hoạch số 296/KH-UBND ngày 22/12/2021 của UBND TP Hà Nội và Kế hoạch số 52-KH/QU ngày 07/12/2021 của Quận ủy Hai Bà Trưng về việc thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốtôijBên cạnh đó thực hiện nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH Quận, chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội, chất lượng ủy thác, chất lượng hoạt động tổ TK&VV, chất lượng công tác kiểm tra giám sát các cấp, chất lượng công tác đào tạo, tập huấn và một số nội dung khác. Tăng cường, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, thường xuyên rà soát nhu cầu vay vốn của Nhân dân.