Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của Quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 05/03/2021 | 15:31  | Lượt xem: 622

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của Quận.

Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 26/02/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của Quận Hai Bà Trưng.

(Chi tiết tại đây)