Kết quả hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận Hai Bà Trưng 06 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 10/07/2020 | 17:30  | Lượt xem: 508

Sáng ngày 08/07/2020, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động tín dụng chính sách 06 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Vũ Văn Hoạt - Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận, Phó chủ tịch UBND quận dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Lê Thị Thanh Thủy - Thành viên Ban đại diện, Giám đốc PGD NHCSXH quận; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND các phường.

Sáu tháng đầu năm, bám sát chỉ đạo của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng, Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tính đến 30/6/2020, tổng dư nợ toàn quận là 126,692 tỷ đồng cho 30.049 hộ vay; tăng 1,776 tỷ đồng so với đầu năm; đạt 97% kế hoạch được giao. Phòng giao dịch NHCSXH quận phối hợp chặt chẽ với Phòng Văn hóa & Thông tin quận, Hội CCB, Hội Phụ nữ và UBND các phường tuyên truyền, cung cấp các thông tin tín dụng chính sách để người dân trên địa bàn quận được biết.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Văn Hoạt - Trưởng ban đại diện NHCSXH quận đề nghị NHCSXH tiếp tục phối hợp với các ngành có liên quan, UBND 18 phường và các đơn vị nhận ủy thác chủ động thực hiện chỉ tiêu kế hoạch các chương trình tín dụng được giao, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch các cấp giao; chủ động phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV cũng như nâng cao chất lượng hoạt động các đơn vị nhận ủy thác, không để nợ xấu phát sinh; NHCSXH phối hợp với UBND các phường kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động tổ TK&VV, đặc biệt là tổ có dư nợ dưới 01 tỷ đồng; Tích cực rà soát các đối tượng đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn theo các chương trình tín dụng để thực hiện cho vay, đặc biệt quan tâm nhóm khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhân dân có nhu cầu vay vốn, tránh bỏ sót đối tượng.