Kiện toàn Ban chỉ đạo ISO 9001:2015 quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 06/05/2021 | 09:30  | Lượt xem: 153

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo ISO 9001:2015.

Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 05/5/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc kiện toàn Ban chỉ đạo ISO 9001:2015.

(Chi tiết tại đây)