Quận Hai Bà Trưng quyết tâm thực hiện thành công Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021
Ngày đăng 07/05/2021 | 15:47  | Lượt xem: 170

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Nội vụ về tổ chức Tổng điều tra Kinh tế năm 2021, UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành các Quyết định, Kế hoạch về thành lập BCĐ và tổ thường trực; về công tác tuyên truyền; phân công nhiệm vụ và công tác phối hợp của các thành viên Ban chỉ đạo (BCĐ), tổ Thường trực, tổ công tác và đơn vị liên quan trong Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính quận Hai bà Trưng năm 2021.

Chi cục Thống kê quận phối hợp với Chi cục thuế và các thành viên BCĐ quận triển khai tổng điều tra kinh tế trên địa bàn từ ngày 01/3/2021. Đến thời điểm hiện tại, công tác điều tra đang được thực hiện theo đúng kế hoạch, trong quá trình thực hiện và chuẩn bị tổng điều tra, BCĐ quận đã xác định các thuận lợi, khó khăn cần lưu ý trong triển khai. Ngay từ đầu, Quận đã nhận được quan tâm, chỉ đạo của BCĐ Thành phố, cục Thống kê, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện về chuyên môn nên khi triển khai có thuận lợi hơn trong tổ chức thực hiện.

UBND 18 phường thuộc quận đều quan tâm chỉ đạo, sớm ban hành Quyết định thành lập BCĐ và Tổ thường trực giúp việc BCĐ tổng điều tra, bảo đảm đúng yêu cầu về tiến độ, công tác triển khai thuận lợi. Việc tổng điều tra có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, ngành của Quận trong rà soát, lập danh sách đơn vị điều tra, nhất là đối với doanh nghiệp. Đáng ghi nhận có sự tham gia của một số trường Đại học trên địa bàn trong việc tuyển chọn điều tra viên tham gia tổng điều tra.

Tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Quận Hai Bà Trưng có đặc thù rộng, với 18 phường, số lượng đơn vị triển khai để thu thập thông tin rất lớn, dự kiến khoảng 5.898 doanh nghiệp, 112 đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, văn phòng đại diện và 57 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng nên khối lượng công việc nhiều, phức tạp, nhất là đối với công tác rà soát đơn vị điều tra. Công tác chuẩn bị và tiến hành điều tra cho đến nay do dịch Covid-19 bùng phát trở lại, diễn biến phức tạp tại một số địa phương, nên việc huy động số lượng lớn điều tra viên là sinh viên gặp khó khăn do sinh viên vẫn chưa trở lại trường học tập (Quận Hai Bà Trưng phải huy động 90 điều tra viên, trong đó lực lượng điều tra viên là sinh viên là 12 người).

Công tác tuyên truyền được BCĐ Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 quận chú trọng

Tiến độ thu thập thông tin điều tra đến ngày 22/4/2021: Số doanh nghiệp đã hoàn thành kê khai 2.152/10.931, đạt 19,6% kế hoạch, trong đó số Chi cục thống kê quận được giao là 5.898 đơn vị , đã hoàn thành kê khai 1.271/5.898, đạt 21,5% kế hoạch; số đơn vị sự nghiệp đã hoàn thành 86/104, đạt 82% kế hoạch; Số đơn vị hiệp hội đã kê khai là 57 đơn vị.

Công tác tuyên truyền được Quận chú trọng, BCĐ đã ban hành Kế hoạch công tác tuyên truyền tổng điều tra trên địa bàn Quận. Trong giai đoạn I, công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn và các thành viên BCĐ được chặt chẽ, tuyên truyền, cổ động trực quan với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đã truyền tải đến Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, vai trò của cuộc Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính đối với việc hoạch định các chính sách phát triển kinh tế và xã hội của Thủ đô và đất nước. Giai đoạn II, BCĐ tiếp tục tham mưu UBND quận ban hành các văn bản hướng dẫn tuyển chọn điều tra viên, chuẩn bị phương tiện điện thoại thông minh điều tra, phân quyền điều tra viên khối cá thể; tổ chức tập huấn, rà soát cập nhật bảng kê, ra quân điều tra vào ngày 01/7/2021; tổ chức giám sát thu thập thông tin, thanh tra, kiểm tra tốt số liệu đầu vào. Quận sẽ huy động tối đa các hình thức tuyên truyền nêu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra và trách nhiệm của đối tượng điều tra trong cung cấp thông tin với điều tra viên, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoạch định xây dựng các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và Thành phố Hà Nội, BCĐ quận quyết tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện cũng như mong muốn các đơn vị, cá nhân, tổ chức nhiệt tình hưởng ứng và tạo điều kiện để thu được kết quả cao nhất, theo đúng kế hoạch đề ra.