Quận Hai Bà Trưng tổ chức tập huấn xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001 : 2015
Ngày đăng 28/04/2022 | 16:32  | Lượt xem: 104

Công tác triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO đối với cơ quan quản lý hành chính nhà nước là yêu cầu bắt buộc theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó, xây dựng hệ thống quản lý này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính đã được UBND thành phố Hà Nội ban hành.

Thực hiện kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 05/01/2022 của UBND Quận Hai Bà Trưng về việc Xây dựng, duy trì, cải tiến, mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn quận năm 2022, ngày 26/4/2022, UBND Quận tổ chức lớp Đào tạo tập huấn duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 với thành phần tham dự là lãnh đạo, công chức làm công tác ISO của 12 phòng chuyên môn và UBND 18 phường trên địa bàn Quận.

Quang cảnh buổi tập huấn

Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn có Trưởng phòng Kinh tế Nguyễn Hoa Thắng - Phó ban chỉ đạo ISO quận. Đồng chí nêu rõ việc xây dựng và áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL vào công tác quản lý nhà nước là yếu tố quan trọng để điều hành một tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính, qua đó góp phần hiện đại hóa nền hành chính. Về chất lượng các quy trình cơ bản đảm bảo được ba yêu cầu của tiêu chuẩn ISO: Rõ trách nhiệm của từng người; rõ thời gian giải quyết từng việc; rõ trình tự thực hiện.

Trưởng phòng Kinh tế Nguyễn Hoa Thắng - Phó ban chỉ đạo ISO quận 
phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả áp dụng HTQLCL theo TCVN 9001:2015 trên địa bàn quận, trong thời gian tới cần tập trung một số nhiệm vụ sau :

Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đồng thời coi trọng việc đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng xây dựng và áp dụng HTQLCL cho cán bộ, công chức làm công tác ISO.

Đơn vị tư vấn hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự kiểm tra, đánh giá nội bộ theo định kỳ. Thường xuyên theo dõi, kiểm soát việc thực hiện quy trình, duy trì HTQLCL đã được xây dựng và công bố. Bổ sung, cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật khi có sự điều chỉnh.

Gắn việc xây dựng, công bố và duy trì HTQLCL với chương trình cải cách hành chính nhằm ngày càng nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đơn vị tư vấn đã hướng dẫn hội nghị chi tiết các căn cứ pháp lý, các bước, các quy trình,… được áp dụng theo TCVN 9001:2015. Kết thúc buổi tập huấn, lãnh đạo, cán bộ làm công tác ISO của các đơn vị đã được cập nhật đầy đủ nhận thức chung về HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.