Quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2020
Ngày đăng 08/01/2021 | 16:30  | Lượt xem: 115

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2020.

Quyết định số 4471/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng Vê việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2020.

(Chi tiết tại đây)