Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ thường trực Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính quận Hai Bà Trưng năm 2021
Ngày đăng 06/05/2021 | 10:30  | Lượt xem: 171

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ thường trực Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính quận Hai Bà Trưng năm 2021.

Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 05/5/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ thường trực Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính quận Hai Bà Trưng năm 2021.

(Chi tiết tại đây)