Thư mời các tổ chức, cá nhân tham gia bán hàng lưu động tại Không gian đi bộ Trần Nhân Tông và phụ cận
Ngày đăng 13/03/2023 | 17:05  | Lượt xem: 199

Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng kính gửi Thư mời các tổ chức, cá nhân tham gia bán hàng lưu động tại Không gian đi bộ Trần Nhân Tông và phụ cận.

Thư mời các tổ chức, cá nhân tham gia bán hàng lưu động tại Không gian đi bộ Trần Nhân Tông và phụ cận.

(Chi tiết Thư mời)

(Ảnh kèm Thư mời)