Tổng kết hoạt động tín dụng chính sách xã hội năm 2019
Ngày đăng 21/01/2020 | 16:19  | Lượt xem: 685

Ngày 17/01/2020, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

 Tại hội nghị, các đại biểu cùng nghe báo cáo đánh giá kết quả hoạt động tín dụng chính sách năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, với sự tham mưu chặt chẽ của NHCSXH quận Hai Bà Trưng đối với BĐD HĐQT NHCSXH quận, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn quận đạt được nhiều kết quả khả quan. Đến 31/12/2019, tổng nguồn vốn cho vay và nguồn vốn huy động đạt 148,876 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn cho vay đạt 124,476 tỷ đồng; nguồn vốn huy động đạt 24,4 tỷ đồng. Năm 2019, tổng dư nợ đạt 124,852 tỷ đồng với 04 chương trình tín dụng cho 3.147 hộ vay, tăng 8,39 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 100% kế hoạch được giao. Chất lượng tín dụng tốt vẫn tiếp tục được duy trì, không phát sinh nợ quá hạn. Công tác ủy thác cho vay qua các Hội đoàn thể (HĐT) tiếp tục khẳng định tính ưu việt và sự phù hợp với hoạt động tín dụng chính sách với tổng dư nợ ủy thác cho vay đạt 124,974 đồng. Công tác kiểm tra, giám sát, triển khai hoạt động của các HĐT cũng như chất lượng hoạt động của các tổ Tiết kiệm và vay vốn dần đi vào ổn định và ngày càng nâng cao, thể hiện rõ vai trò là cánh tay nối dài của NHCSXH đem vốn tín dụng chính sách đến với người dân.

Tại hội nghị, bên cạnh các kết quả hoạt động khả quan NHCSXH quận đạt được, các đại biểu đều đánh giá cao hiệu quả xã hội tích cực mà nguồn vốn tín dụng chính sách đem lại trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Trong năm 2019, từ nguồn vốn tín dụng chính sách, đã có 1.753 lượt hộ được vay vốn với số tiền giải ngân 73,178 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 64,753 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần tích cực trong tăng trưởng kinh tế hàng năm của địa phương, nâng mức thu nhập bình quân đầu người, giảm tỷ lệ hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận.

Để giữ vững và phát huy kết quả tích cực đạt được, các đại biểu nhất trí triển khai những mục tiêu phương hướng nhiệm vụ năm 2020, trong đó đảm bảo cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn quận có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận và đáp ứng tốt nhất các sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng theo các chính sách, quy định của Chính phủ; các đơn vị phối hợp tham mưu HĐND, UBND quận bố trí ngân sách ủy thác sang NHCSXH quận để bổ sung nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm 6 tháng cuối năm trên địa bàn quận năm 2020. NHCSXH thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tại các điểm giao dịch phường, đảm bảo an toàn, hiệu quả và tuân thủ theo đúng quy trình quy định. Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát của Ban đại diện HĐQT, của NHCSXH và tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp nhằm phát hiện, ngăn chặn và khắc phục kịp thời những tồn tại, sai sót trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo an toàn vốn cho nhà nước. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức về chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi và hoạt động của NHCSXH để người dân nắm bắt kịp thời các thông tin về chủ trương tín dụng chính sách của Chính phủ cũng như cơ chế nghiệp vụ, ý nghĩa của từng chương trình vay, từ đó tiêp cận được nguồn vốn ưu đãi, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong sử dụng vốn và hoàn trả vốn vay khi đến hạn.

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Văn Hoạt - Phó chủ tịch UBND quận, Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH quận nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động tín dụng chính sách đối với tăng trưởng kinh tế cũng như công tác an sinh xã hội trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, đề xuất NHCSXH thành phố Hà Nội, Quận ủy, Hội đồng nhân dân, UBND quận quan tâm bố trí thêm nguồn vốn cho NHCSXH quận đảm bảo mục tiêu tiêu tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách nhằm góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận.

Khắc Sơn - Ngân hàng Chính sách xã hội quận