Tuyên truyền thực hiện Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ
Ngày đăng 09/06/2021 | 15:04  | Lượt xem: 80

Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng hướng dẫn Tuyên truyền thực hiện Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ.

Công văn số 16141/CCT-TTHT ngày 07/6/2021 của Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng hướng dẫn Tuyên truyền thực hiện Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ.

(Chi tiết tại đây)