Tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện
Ngày đăng 12/05/2022 | 16:39  | Lượt xem: 69

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước, vì quyền lợi của Nhân dân, được Nhà nước bảo hộ, do cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện.

Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đều có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và được lựa chọn mức đóng phù hợp với mức thu nhập của bản thân.

Mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập lựa chọn. Trong đó, từ ngày 01/01/2022, mức thu nhập lựa chọn thấp nhất bằng chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng/tháng (theo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025); mức thu nhập lựa chọn cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được:

- Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Mức hỗ trợ đóng lần lượt là 30%, 25% và 10% cho các đối tượng tương ứng là người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo và với những người tham gia khác.

- Lựa chọn phương thức đóng: Hằng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng; đóng nhiều năm 1 lần (không quá 5 năm) hoặc đóng 1 lần cho những năm còn thiếu (không quá 10 năm) để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bạn sẽ được hưởng các quyền lợi sau:

- Thứ nhất, chế độ hưu trí: Được hưởng lương hưu khi đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu và thời gian đóng bảo hiểm xã hội; Lương hưu được điều chỉnh theo Chỉ số giá tiêu dùng. Mức đóng BHXH tự nguyện cao thì mức hưởng lương hưu cao.

- Thứ hai, thẻ bảo hiểm y tế: Được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để chăm sóc sức khỏe (với mức hưởng 95% chi phí khám, chữa bệnh) trong suốt thời gian hưởng lương hưu.

- Thứ ba, chế độ bảo hiểm xã hội một lần: Trường hợp không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nếu có yêu cầu, được hưởng bảo hiểm xã hội một lần tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội.

- Thứ tư, chế độ tử tuất: Thân nhân được hưởng chế độ mai táng phí và trợ cấp tuất khi người tham gia qua đời.

Hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay, để được chăm sóc sức khỏe và giảm nỗi lo tài chính khi về già.

Liên hệ số tổng đài 19009068 hoặc đến cơ quan Bảo hiểm xã hội, Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ về bảo hiểm xã hội tự nguyện.