kinh tế

UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị làm việc giữa Tổ liên ngành thu nợ BHXH, BHYT trên địa bàn quận Hai Bà Trưng với các đơn vị sử dụng lao động nợ đọng kéo dài
Ngày đăng 29/11/2017 | 03:56

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, đẩy mạnh công tác đốc thu nhằm giảm tỷ lệ nợ đọng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, Trong tháng 11 năm 2017, UBND quận Hai Bà Trưng đã tổ chức các Hội nghị làm việc giữa Tổ liên ngành thu nợ BHXH, BHYT trên địa bàn quận với các đơn vị sử dụng lao động nợ đọng kéo dài về việc thực hiện các nghĩa vụ đóng, nộp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo quy định của pháp luật.

              Hội nghị do đồng chí Vũ Văn Hoạt – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận, Tổ trưởng Tổ Liên ngành thu nợ chủ trì và lãnh đạo các đơn vị:  BHXH quận, Thanh tra quận, Chi cục Thuế, Công an quận, Liên Đoàn LĐ quận, Phòng LĐ-TB và XH, TTYT quận Hai Bà Trưng là thành viên Tổ Liên ngành tham gia làm việc với đại diện lãnh đạo của gần 500 đơn vị sử dụng lao động nợ đọng kéo dài (nợ từ 3 tháng trở lên) trên địa bàn quận.

            Tại Hội nghị, thay mặt Tổ Liên ngành, đại diện lãnh đạo Thanh tra quận báo cáo kết quả công tác thanh tra và liên ngành thu nợ BHXH, BHYT, BHTN 10 tháng đầu năm 2017. Tính đến 15/11/2017, tổ liên ngành đã có thông báo kiểm tra tình hình trích nộp BHXH, BHYT, BH Thất nghiêp tới 125 đơn vị nợ kéo dài, với tổng số lao động là 3.828 lao động, tổng số nợ trước khi kiểm tra là 42.7 tỷ đồng. Kết quả sau kiểm tra có: 101 đơn vị thực hiện nộp tiền, trong đó 21 đơn vị nộp hết số nợ; 80 đơn vị nộp một phần số nợ; 24 đơn vị chưa thực hiện nộp tiền. Số tiền thu được sau kiểm tra là 12.9 tỷ đồng (đạt 30% so với tổng số nợ). Tuy nhiên, trong số 125 đơn vị đôn đốc, hiện tại vẫn còn 90 đơn vị chưa thực hiện đúng việc chuyển tiền trong tháng, dẫn đến vẫn tiếp tục nợ kéo dài từ 3 tháng trở lên. Tổ liên ngành cũng thông báo đến các đơn vị sử dụng lao động về các điểm mới của Bộ Luật Hình sự có hiệu lưc từ này 01/01/2018 liên quan đến tội trốn đóng và trục lợi quỹ BHXH, BHYT, BHTN. Tổ liên ngành yêu cầu các đơn vị chậm nhất ngày 15/12/2017 phải thực hiện chuyển hết số tiền phải nộp tính đến 31/12/2017, sau ngày trên, nếu đơn vị không thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho người lao động theo quy định, tổ liên ngành sẽ thực hiện kiểm tra liên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; trường hợp vi phạm pháp luật sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an theo quy định.

            Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Văn Hoạt – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận, Tổ trưởng Tổ Liên ngành thu nợ ghi nhận nỗ lực của đa số các doanh nghiệp đã thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, Bộ Luật Lao động, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp chây ì, chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài và dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết chính sách, chế độ cho người lao động. Để chấm dứt tình trạng này, đồng chí yêu cầu chủ sử dụng lao động chốt biên bản làm việc, cam kết chuyển ngay số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN về tài khoản của BHXH quận Hai Bà Trưng chậm nhất trước ngày 15/12/2017, rà soát để kịp thời đề nghị cơ quan BHXH quận phát hành thẻ BHYT, giải quyết các chế độ chính sách đảm bảo quyền lợi cho người lao động; Giao BHXH quận theo dõi tình hình trích nộp tiền của các đơn vị sử dụng lao động, sau ngày 15/12/2017  nếu đơn vị không thực hiện đúng nghĩa vụ trích nộp đề nghị BHXH quận Hai Bà Trưng chuyển danh sách đơn vị sang Thanh tra quận để thực hiện thanh tra theo quy định và tiếp tục chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra của Công an quận để xử lý theo quy định của phát luật, chủ động cung cấp hồ sơ liên quan những đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN do Liên đoàn lao động quận khởi kiện về hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT; Về phía các đơn vị thành viên, Tổ Liên ngành tăng cường tổ chức và tham gia các cuộc kiểm tra liên ngành việc thực hiện pháp luật về lao động tại các đơn vị sử dụng lao động, tham mưu UBND quận ban hành quyết định xử phạt hành chính theo quy định.

              Cũng tại hội nghị, đồng chí Đội phó đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng đại diện Công an quận đã phổ biến tới các đơn vị sử dụng lao động điểm mới Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 sửa đổi có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Theo đó, 03 điều luật quy định tội danh riêng đối với những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH: Điều 214 quy định về Tội gian lận BHXH, BHTN; Điều 215 quy định về Tội gian lận BHYT và Điều 216 quy định về Tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN, trong đó tăng nặng mức xử phạt DN trốn đóng, chây ì nợ BH từ mức 75 triệu hiện nay lên 3 tỷ đồng, đồng thời phạt tù trong 1 số trường hợp từ 2 năm đến 7 năm. Thông báo Quy chế phối hơp số 3461/QCPH ngày 16/8/2017 giữa Tổng cục cảnh sát và BHXH Việt Nam và Kế hoạch số 3003/KHPH-CATP-BHXHTP ngày 02/11/2017 của Công an thành phố Hà Nội và BHXH thành phố Hà Nội về việc thực hiện Quy chế phối hơp số 3461/QCPH. Trong đó yêu cầu Cơ quan BHXH hàng quý cung cấp danh sách các đơn vị sử dụng lao động có hành vi vi phạm Luật Hình sự về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Cơ quan công an hướng dẫn cơ quan BHXH về các thủ tục, trình tự, hồ sơ, biểu mẫu và tổng hợp các số liệu để chuyển hồ sơ, tài liệu vụ việc vi phạm pháp luật vể BHXH, BHYT, BH thất nghiệp sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định đối với vác vụ việc, hành vi vi phạm phát luật hình sự theo điều 214, 215, 216 của Bộ luật Hình sự sửa đổi có hiệu lực từ 01/01/2018.

              Theo chỉ đạo của đồng chí chủ trì, hội nghị dành ra phần lớn thời gian để chủ đơn vị sử dụng lao động đã thẳng thắn trao đổi và đưa ra nhiều câu hỏi chủ yếu xoay quanh những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT. Về phía BHXH quận, đánh giá cao ý kiến của các đơn vị sử dụng lao động, coi đây là dịp để cơ quan BHXH lắng nghe và giải đáp một cách thỏa đáng, nhằm tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN trong việc giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động.

           Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của UBND quận Hai Bà Trưng và BHXH thành phố Hà Nội; sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên Tổ liên ngành thu nợ BHXH, BHYT trên địa bàn; các Hội nghị làm việc giữa Tổ liên ngành thu nợ BHXH, BHYT trên địa bàn quận Hai Bà Trưng với các đơn vị sử dụng lao động nợ đọng kéo dài về việc thực hiện các nghĩa vụ đóng, nộp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo quy định của pháp luật đã thành công tốt đẹp. Đây là một trong những minh chứng khẳng định sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của các cấp ủy đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận Hai Bà Trưng trong việc tăng cường phối hợp thu, thu nợ, quyết tâm hoàn thành kế hoạch thu, giảm tỷ lệ nợ đọng được giao năm 2017 và đảm bảo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn quận Hai Bà Trưng,

                                                                              BHXH quận Hai Bà Trưng