kinh tế

Kết quả công tác thu Thuế năm 2017 quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 23/01/2018 | 09:24

Năm 2017, Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng đặt mục tiêu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách, trong đó tập trung 2 khâu đột phá: đẩy mạnh cải cách hành chính và đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các bước, các khâu quản lý thuế; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, chú trọng công tác đào tạo cán bộ, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế.

           Năm 2017, toàn quận đã đạt số thu 7.169 tỷ 375 triệu đồng, bằng 124,45% dự toán pháp lệnh. Về thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong năm, quận có 7/9 chỉ tiêu đạt trên 100% dự toán. Tính riêng về số thu ngoài quốc doanh đạt hơn 4.700 tỷ đồng, quận Hai Bà Trưng đứng thứ nhất toàn thành phố.

            Để đạt kết quả ấn tượng này, công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế đã được triển khai một cách đồng bộ, đi vào chiều sâu; tăng chất lượng công tác kê khai thuế, phát hành nhiều ấn phẩm, tập huấn cho hàng trăm lượt người nộp thuế; đẩy mạnh kiểm tra thuế để bổ sung nguồn thu đáng kể cho việc thực hiện dự toán và phát hiện, ngăn ngừa trường hợp gian lận thuế… thực hiện nhiều giải pháp chống thất thu hiệu quả, như công tác thu hồi nợ thuế, công tác thanh tra, kiểm tra…

        Ghi nhận và động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân tích cực đóng góp, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước, UBND Quận đã biểu dương, khen thưởng 124 tập thể và 441 cá nhân, hộ kinh doanh có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2017.

           Bước vào năm 2018, ngành thuế quận Hai Bà Trưng thể hiện quyết tâm “Toàn thể cán bộ công chức của Chi cục Thuế Hai Bà Trưng quyết liệt chỉ đạo điều hành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Nguồn Chi cụcThuế