KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HÀNH ĐỘNG, SÁNG TẠO, PHÁT TRIỂN KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HÀNH ĐỘNG, SÁNG TẠO, PHÁT TRIỂN

Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019; chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện cho công tác Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 31/10/2019 | 11:30  | Lượt xem: 1229

Sáng ngày 30/10/2019, đồng chí Đào Đức Toàn - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Vũ Đức Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy và đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy và Sở Nội vụ có buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng về công tác sắp xếp đơn vị hành chính các phường; sắp xếp, kiện toàn tổ dân phố; sắp xếp bố trí các chức danh cán bộ không chuyên trách ở phường và tổ dân phố thuộc quận; công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi đồng chí Đào Đức Toàn - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo nội dung của buổi làm việc, đồng chí Đinh Thị Lan Duyên - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm 2019; tình hình thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXV của Đảng bộ quận và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm, Quận lãnh đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn quận, thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14/23 chỉ tiêu kế hoạch năm 2019; 09 chỉ tiêu còn lại dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2019. Tổng số thu ngân sách trên địa bàn 9 tháng năm 2019 được 7.941 tỷ 443 triệu đồng đạt 70% so với dự toán, tăng 30% so với thời gian cùng kỳ năm 2018. Tình hình ANCT được giữ vững, ổn định, không để xảy ra đột biến bất ngờ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, không phát sinh điểm nóng về ANTT; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác phòng, chống cháy, nổ, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả tích cực, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy, đã thành lập 12 chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (12/9 = 133% KH), tiến hành sắp xếp, chuyển giao các TCCS Đảng khối doanh nghiệp trực thuộc Quận ủy, chỉ đạo xây dựng và thực hiện Kế hoạch số 142-KH/QU, ngày 16/5/2019 của Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện Quy định 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị “Về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”.

Việc thực hiện Chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXV Đảng bộ quận được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Đến nay, Đảng bộ quận đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXV đề ra, hoàn thành 20/25 chỉ tiêu của Nghị quyết, trong đó 10 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức; các chỉ tiêu còn lại đều đạt với mục tiêu trung bình 5 năm.

Công tác triển khai thực hiện việc sáp nhập, hợp nhất 04 phường Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Ngô Thì Nhậm, Phạm Đình Hổ được triển khai thực hiện quy trình sáp nhập, hợp nhất theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Kết quả xin ý kiến cử tri về phương án sáp nhập địa giới hành chính đều đạt tỉ lệ đồng thuận cao (phường Bùi Thị Xuân 96,3%; Nguyễn Du 98,2%; Phạm Đình Hổ 99,7%; Ngô Thì Nhậm 100%). Hội đồng nhân dân 04 phường và Hội đồng nhân dân quận họp thống nhất thông qua phương án sáp nhập địa giới hành chính.

Về công tác triển khai thực hiện việc sáp nhập tổ dân phố: Hiện nay trên địa bàn 20 phường có 760 tổ dân phố, trong đó 06 tổ trên 450 hộ dân, 18 tổ có từ 225 đến 450 hộ dân và 736 tổ dưới 225 hộ dân. Như vậy, trên địa bàn Quận có 736 tổ dân phố phải sáp nhập theo quy định. Hiện các phường đã xây dựng phương án sáp nhập các tổ dân phố và tổ chức triển khai thực hiện, theo đó sau khi sáp nhập trên địa bàn Quận có 254 tổ dân phố, trong đó có 04 tổ từ 220 đến 250 hộ dân; còn lại 250 tổ trên 250 hộ dân, trong đó 07 tổ từ 600 đến 712 hộ dân.

Đồng chí Đinh Thị Lan Duyên - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận
báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm 2019

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, Quận uỷ Hai Bà Trưng đã xây dựng Kế hoạch số 156-KH/QU, ngày 24/7/2019 về “Tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2020 - 2025”; thành lập 3 Tiểu ban gồm: Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban văn kiện và Tiểu ban tổ chức - phục vụ đại hội và các tổ giúp việc cho 03 tiểu ban; dự kiến thành lập 07 tổ công tác của Quận uỷ để trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng ở các TCCS đảng trực thuộc Quận ủy. Quận uỷ đã chỉ đạo tổng kết 03 chương trình công tác toàn khoá và các chuyên đề cụ thể hoá 03 chương trình công tác của Quận uỷ gắn với việc tổng kết 08 Chương trình công tác của Thành uỷ. Tiểu ban văn kiện đã xây dựng dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội XXVI Đảng bộ Quận. Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội đã ban hành Kế hoạch số 03-KH/TBTCPV, ngày 8/10/2019 về “Tổ chức phục vụ Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ Quận”, trong đó phân công cụ thể các nội dung công việc phải làm, thời gian hoàn thành, đơn vị chủ trì, cơ quan phối hợp, cán bộ lãnh đạo trực tiếp phụ trách công việc đảm bảo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp. Tích cực, chủ động chuẩn bị nhân sự cấp ủy, Quận uỷ đã chỉ đạo tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc Quận nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025.

Phát biểu tại buổi làm việc Đào Đức Toàn - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm 2019; tình hình thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXV của Đảng bộ quận; công tác sắp xếp đơn vị hành chính các phường; sắp xếp, kiện toàn tổ dân phố; sắp xếp bố trí các chức danh cán bộ không chuyên trách ở phường và tổ dân phố thuộc quận; công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI của Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Quận trong năm 2019 và những chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XXV đã đề ra. Tiếp tục gặp gỡ, nắm bắt tư tưởng cán bộ, nhân dân; tuyên dương, vinh danh những cán bộ đã nghỉ công tác và quan tâm đến hiệu quả hoạt động sau sắp xếp đơn vị hành chính các phường; sắp xếp, kiện toàn tổ dân phố; sắp xếp bố trí các chức danh cán bộ không chuyên trách ở phường và tổ dân phố thuộc quận. Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy đề nghị Quận cần chuẩn bị tốt những điều kiện về mọi mặt, nhất là công tác xây dựng văn kiện, công tác nhân sự nhằm tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Trịnh Cường - Văn phòng Quận ủy