KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HÀNH ĐỘNG, SÁNG TẠO, PHÁT TRIỂN KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HÀNH ĐỘNG, SÁNG TẠO, PHÁT TRIỂN

Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và triển khai công tác thi đua năm 2021
Ngày đăng 29/01/2021 | 15:53  | Lượt xem: 825

Ngày 29/01/2021, Quận ủy, HĐND, UBND và ỦY ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và triển khai công tác thi đua năm 2021.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Đinh Việt Thắng - Phó Trưởng Ban thi đua khen thưởng Thành phố; đồng chí Trần Quyết Thắng - Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận. Cùng dự có lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể thuộc Quận; lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền UBND 18 phường  và các tập thể cá nhân có thành tích xuất xắc trong phong trào thi đua năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố về dự và chỉ đạo hội nghị

Năm 2020 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước, quận Hai Bà Trưng đã tập trung cao độ, triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác. Bám sát các nhiệm vụ, chỉ đạo của cấp trên trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ và công tác thi đua, khen thưởng, các phong trào thi đua của Quận có nhiều chuyển biến tích cực, phương pháp có nhiều đổi mới, sáng tạo, phát triển trên các lĩnh vực với nhiều nội dung:

Làm tốt công tác chuẩn bị, góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI, tạo lòng tin cho Nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền.

Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 có nhiều kết quả tích cực, góp phần cùng Thành phố khống chế dịch bệnh. Quận tiếp nhận và hỗ trợ Nhân dân, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, khu cách ly trên địa bàn Quận và Thành phố với tổng giá trị là 10,235 tỷ đồng; ủng hộ tiền mặt và nhu yếu phẩm các địa phương khác với giá trị là 1,078 tỷ đồng.

An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác quân sự quốc phòng được củng cố.

Các hoạt động văn hóa, giáo dục được duy trì. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo; thực hiện chi trả kịp thời, nhanh chóng kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Thu ngân sách trên địa bàn quận đạt 12.817 tỷ đồng, đạt 103% so với dự toán, tăng 12,56% so với cùng kỳ năm 2019. Triển khai thực hiện theo phương án, kịch bản cân đối nguồn lực, giải pháp thu ngân sách do ảnh hưởng dịch Covid-19 kịp thời theo từng tháng, tiết kiệm triệt để các khoản chi chưa thực sự cấp thiết (UBND Quận đã ban hành 02 Quyết định về điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên với tổng số tiền là 30 tỷ 39 triệu đồng).

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện đúng Luật. Công tác GPMB được triển khai tích cực, đặc biệt là dự án đường Vành Đai II.

Với những cố gắng, nỗ lực và kết quả đạt được trong nhiều năm qua và năm 2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hai Bà Trưng vinh dự được đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất; 02 cá nhân được đón nhận Huân chương lao động Hạng 3. Với kết quả đạt được trong năm 2020, Quận được Cụm thi đua số 8 Thành phố bình xét và đề xuất khen thưởng Cờ Thi đua xuất sắc của Thành phố; nhiều tập thể, cá nhân thuộc Quận được Chủ tịch UBND Thành phố quyết định khen thưởng, tặng cờ, tặng bằng khen trong phong trào thi đua năm 2020 và công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai II. UBND Quận cũng tặng nhiều giấy khen cho các tập thể, cá nhân trong các phong trào thi đua.

Một số hình ảnh tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và triển khai công tác thi đua năm 2021

Năm 2021, tình hình kinh tế, chính trị, dịch bệnh covid-19 trên thế giới tiếp tục có nhiều biến động khó lường, nhiều thời cơ đi đôi thách thức, để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị nói chung và công tác thi đua khen thưởng nói riêng, Quận đẩy mạnh các phong trào thi đua, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một, tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước.  

Hai, Tiếp tục phát động sâu rộng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với những nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố và Quận trong năm 2021, đặc biệt là thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị quan trọng của Đất nước, Thủ đô Hà Nội và quận Hai Bà Trưng.

Triển khai thực hiện tốt chủ đề năm 2021 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, các đơn vị phải cụ thể hóa ngay các chỉ tiêu, nhiệm vụ bằng các chương trình, kế hoạch, hành động cụ thể.

Tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp ổn định và phát triển kinh tế bền vững. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực.

Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng của Trung ương, Thành phố và các sự kiện chính trị, các hoạt động lớn trong nước và quốc tế diễn ra trên địa bàn Thủ đô và Quận.

Với quyết tâm thi đua ngay từ những tháng đầu, quý đầu, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quận tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận - Khóa 26 đề ra.