KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HÀNH ĐỘNG, SÁNG TẠO, PHÁT TRIỂN KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HÀNH ĐỘNG, SÁNG TẠO, PHÁT TRIỂN

Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Quận tổ chức Hội nghị nói chuyện truyền thống kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày đăng 29/01/2021 | 15:13  | Lượt xem: 429

Thực hiện Chương trình công tác Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Thông tin và Truyền thông quận Hai Bà Trưng năm 2021, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng ngày 27/01/2021, tại hội trường 255 Bạch Mai, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Quận tổ chức Hội nghị nói chuyện truyền thống nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021).

Thực hiện Chương trình công tác Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Thông tin và Truyền thông quận Hai Bà Trưng năm 2021, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng ngày 27/01/2021, tại hội trường 255 Bạch Mai, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Quận tổ chức Hội nghị nói chuyện truyền thống nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021).

Tới dự buổi nói chuyện có các đồng chí lãnh đạo và đông đảo hội viên của Hội Cựu Chiến binh quận, Hội liên hiệp phụ nữ quận, Đoàn thanh niên quận, Hội cựu TNXP quận, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể trong hệ thống chính trị các phường Vĩnh Tuy, Đống Mác, Quỳnh Lôi và cán bộ, viên chức Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Quận.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quán Phú - Chuyên viên Cao cấp, Trưởng phòng Báo cáo viên, Ban Tuyên giáo Trung ương đã truyền đạt các nội dung cốt lõi về quá trình hình thành, phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, một Đảng cách mạng chân chính của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Thêm một lần khẳng định lịch sử 91 năm chặng đường hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam là cả một pho lịch sử bằng vàng, trong đó sự lãnh đạo của Đảng có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Có thể nói rằng những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam suốt 91 năm qua đã minh chứng cho tầm vóc bản lĩnh, trí tuệ của Đảng trên con đường lãnh đạo xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Buổi nói truyện truyền thống góp phần kịp thời cung cấp thông tin, củng cố niềm tin vững chắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự nghiệp đổi mới do Đảng và Bác Hồ lãnh đạo. Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đang diễn ra tại Hà Nội.