KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890-19/05/2020)
Ngày đăng 05/05/2020 | 10:44  | Lượt xem: 801

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890-19/05/2020).

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890-19/05/2020) của Ban Tuyên giáo Trung ương.

(Xem chi tiết tại đây)