LÃNH ĐẠO UBND LÃNH ĐẠO UBND

Lãnh đạo UBND và các Ủy viên UBND Quận Hai Bà Trưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 04/09/2020 | 11:48  | Lượt xem: 4784

Thông tin về Lãnh đạo UBND và các Ủy viên UBND Quận Hai Bà Trưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

I. LÃNH ĐẠO UBND QUẬN

1

Ông Nguyễn Quang Trung

- Phó Bí thư Quận ủy

- Quyền Chủ tịch UBND quận

2

Ông Cáp Sỹ Phong

- Ủy viên ban Thường vụ quận ủy

- Phó Chủ tịch UBND quận

3

Ông Vũ Văn Hoạt

- Ủy viên ban Thường vụ quận ủy

- Phó Chủ tịch UBND quận

II. ỦY VIÊN UBND QUẬN

1

Ông Trương Văn Hồng

- Trưởng Công an quận

- Ủy viên UBND quận

2

Ông Phạm Hồng Chung

- Chỉ huy trưởng Quân sự quận

- Ủy viên UBND quận

3

Ông Nguyễn Tiến Quang

- Trưởng phòng Quản lý đô thị

- Ủy viên UBND quận

4

Ông Lê Văn Bắc

- Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch

- Ủy viên UBND quận

5

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

- Trưởng phòng Tư pháp

- Ủy viên UBND quận

6

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh

- Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

- Ủy viên UBND quận

7

Bà Trần Lưu Hoa

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

- Ủy viên UBND quận

8

Bà Cao Thị Hoa

- Trưởng phòng Y tế

- Ủy viên UBND quận

9

Ông Trần Quốc Khánh

- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

- Ủy viên UBND quận

10

Bà Nguyễn Minh Hà

- Chánh Thanh tra quận

- Ủy viên UBND quận

11

Ông Nguyễn Duy Sơn

- Trưởng phòng Nội vụ

- Ủy viên UBND quận

12

Ông Nguyễn Hoa Thắng

- Trưởng phòng Kinh tế

- Ủy viên UBND quận

13

Ông Nguyến Anh Tuấn

- Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận

- Ủy viên UBND quận