LỊCH HOẠT ĐỘNG LỊCH HOẠT ĐỘNG

Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng năm 2019

Ngày đăng 22/01/2019 | 12:00  | Lượt xem: 464
Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng năm 2019 ...

Hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu hội đồng nhân dân với cử tri trước kỳ họp thứ 7- Hội đồng nhân dân phường Trương Định khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 15/05/2018 | 01:00  | Lượt xem: 157
Ngày 10/5/2018 tại trụ sở Đảng uỷ - Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân phường Trương Định, UB MTTQ phường tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu hội đồng nhân dân với cử tri trước kỳ họp thứ 7 -...

Số 13/NQ-HĐND - Nghị quyết nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội - An ninh - Quốc phòng 6 tháng cuối năm 2016 của quận HBT

Ngày đăng 06/04/2017 | 01:00  | Lượt xem: 294
  Ngày 28/07/2016 Số 13/NQ-HĐND Nghị quyết nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội - An ninh - Quốc phòng 6...

Số 31/CV-HĐND về việcTổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Ba. Quốc hội khóa X I V

Ngày đăng 06/04/2017 | 01:00  | Lượt xem: 78
   Ngày ký 04/04/2017  Số ký hiệu 31/CV-HĐND Trích yếu ...

Số 28/HĐND-VP Về việcTiếp công dân của đại biểu HĐND quận quý II năm 2017

Ngày đăng 06/04/2017 | 01:00  | Lượt xem: 110
  Ngày ký 30/03/2017 Số ký hiệu 28/HĐND-VP Trích yếu V/v Tiếp...

17/NQ-HĐND Về việc thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2017 sử dụng nguồn vốn ngân sách quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 06/04/2017 | 01:00  | Lượt xem: 77
  Ngày ký 15/12/2016 Số ký hiệu 17/NQ-HĐND Trích yếu Về việc...

Số 16/NQ-HĐND v/v việc thông qua nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2017

Ngày đăng 06/04/2017 | 01:00  | Lượt xem: 120
  Ngày ký 15/12/2016  Số ký hiệu 16/NQ-HĐND Trích yếu v/v việc...

15/NQ-HĐND - Nghị quyết về nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2016; phân bổ, bổ sung dự toán thu chi ngân sách năm 2016 quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 06/04/2017 | 01:00  | Lượt xem: 125
  Ngày ký 28/07/2016 Số ký hiệu 15/NQ-HĐND Trích yếu Nghị quyết về...

Số14/2016/NQ-HĐND - Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu - chi ngân sách quận Hai Bà Trưng năm 2015

Ngày đăng 06/04/2017 | 01:00  | Lượt xem: 941
  Ngày ký 28/07/2016    Số ký hiệu 14/2016/NQ-HĐND Trích yếu ...

21/NQ-HĐND về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND quận HBT khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 trong năm 2017

Ngày đăng 06/04/2017 | 01:00  | Lượt xem: 54
  Ngày ký 15/12/2016 Số ký hiệu 21/NQ-HĐND Trích yếu NQ về tổ chức...

20/NQ-HĐND Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2017

Ngày đăng 06/04/2017 | 01:00  | Lượt xem: 66
  Ngày ký  15/12/2016  Số ký hiệu 20/NQ-HĐND Trích yếu  ...

19/NQ-HĐND Về việc phân bổ dự toán thu - chi ngân sách quận Hai Bà Trưng năm 2017

Ngày đăng 06/04/2017 | 01:00  | Lượt xem: 49
  Ngày ký 15/12/2016 Số ký hiệu 19/NQ-HĐND Trích yếu  Về việc...

Lịch và nội dung giám sát của Thường trực và hai Ban HĐND quận Hai Bà Trưng quý 2 năm 2015

Ngày đăng 26/03/2015 | 01:00  | Lượt xem: 73
Xem chi tiết tại đây

Lịch tiếp công dân quý 2 năm 2015 của đại biểu HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XVIII

Ngày đăng 25/03/2015 | 01:00  | Lượt xem: 72
Xem chi tiết tại đây

Lịch và nội dung giám sát của Thường trực và hai Ban HĐND quận Hai Bà Trưng quý 1 năm 2015

Ngày đăng 21/01/2015 | 12:00  | Lượt xem: 60
Xem chi tiết tại đây

Lịch tiếp công dân quý 1 năm 2015 của đại biểu HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XVIII

Ngày đăng 21/01/2015 | 12:00  | Lượt xem: 76
Xem chi tiết tại đây

Lịch và nội dung giám sát của Thường trực và hai Ban HĐND quận Hai Bà Trưng quý 4 năm 2014.

Ngày đăng 25/11/2014 | 12:00  | Lượt xem: 54
Xem chi tiết tại đây

Lịch và nội dung giám sát của Thường trực và hai Ban HĐND quận Hai Bà Trưng quý 1 năm 2014

Ngày đăng 24/11/2014 | 12:00  | Lượt xem: 74
Xem chi tiết tại đây

Lịch và nội dung giám sát của Thường trực và hai Ban HĐND quận Hai Bà Trưng quý 2 năm 2014

Ngày đăng 24/11/2014 | 12:00  | Lượt xem: 59
Xem chi tiết tại đây
Hiển thị 1 - 20 trong 26 kết quả.