LỊCH TIẾP CÔNG DÂN LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Lịch tiếp dân của UBND phường Ngô Thì Nhậm

Ngày đăng 12/03/2013 | 13:00  | Lượt xem: 134
Lịch tiếp dân của UBND phường Ngô Thì Nhậm - Lãnh đạo UBND phường : 1. Đ/c Nguyễn Minh Hương Phó...

Lịch tiếp dân của UBND phường Bách Khoa:

Ngày đăng 06/03/2013 | 12:00  | Lượt xem: 160
Lịch tiếp dân của UBND phường Bách Khoa: - Lãnh đạo UBND phường : 1.Đ/c Lê Thế Hùng -Phó...

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày đăng 20/01/2013 | 12:00  | Lượt xem: 75
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 1....