NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM

Tích cực hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Ngày đăng 19/06/2020 | 16:05  | Lượt xem: 615

Từ năm 2009 đến nay, Hà Nội đã tích cực triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” bằng nhiều biện pháp đồng bộ, sáng tạo. Thành phố đã huy động được sự vào cuộc của các cấp, ngành, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn cũng như các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ... hàng Việt đã chiếm phần lớn thị phần. 80% người tiêu dùng đã tin tưởng lựa chọn hàng Việt.

Bài  tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Từ năm 2009 đến nay, Hà Nội đã tích cực triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”  bằng nhiều biện pháp đồng bộ, sáng tạo. Thành phố đã huy động được sự vào cuộc của các cấp, ngành, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn cũng như các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.  Trong các  siêu thị, trung tâm thương mại, chợ... hàng Việt đã chiếm phần lớn thị phần. 80% người tiêu dùng đã tin tưởng lựa chọn hàng Việt.

Từ đầu năm đến nay, Ban chỉ đạo Cuộc vận động thành phố phối hợp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trước ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID - 19; tạo điều kiện triển khai các dự án hạ tầng thương mại trên địa bàn. Đến nay, toàn Thành phố có 145 siêu thị, 26 trung tâm thương mại, khoảng 1.400 cửa hàng tiện lợi, 455 chợ. Để phát triển hạ tầng thương mại, Thành phố xây dựng Đề án quản lý, đầu tư, cải tạo và phát triển chợ trên địa bàn; triển khai “Mạng lưới máy bán hàng tự động đặt tại địa điểm công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020”; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động thanh toán, mua sắm, đẩy mạnh sử dụng mã hình QR truy xuất nguồn gốc trực tuyến các sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên địa bàn… Sở Công thương  đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, đẩy mạnh kết nối tiêu thụ nông sản thực phẩm…Tích cực hưởng ứng Cuộc vận động, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã  áp dụng những tiến bộ khoa học vào đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng, thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cùng xây dựng thương hiệu quốc gia cho nhiều sản phẩm, hàng hóa Việt Nam.  

Hà Nội đang dẫn đầu cả nước trong việc ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản, thực phẩm bằng tem điện tử thông minh QRcode (hơn 5.000 sản phẩm được gắn mã). Năm 2019, Hà Nội tổ chức đánh giá xếp hạng 300 sản phẩm trong Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Mục tiêu năm 2020 là hoàn thành đánh giá, xếp hạng 800- 1.000 sản phẩm OCOP. Từ nay đến cuối năm 2020, thành phố sẽ đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu, quảng bá hàng Việt Nam chất lượng cao đến người tiêu dùng như: Tổ chức hội chợ hàng Việt; đưa hàng Việt đến người tiêu dùng thông qua triển khai các chương trình bán hàng Việt tại các quận, huyện, thị xã, khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, tiếp tục tập trung hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý thị trường, giá cả sản phẩm chống hàng giả, hàng kém chất lượng, phòng chống buôn lậu, hàng cấm và gian lận thương mại, góp phần kiềm chế lạm phát, bình ổn giá đối với mặt hàng thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững.

Vì sự phát triển bền vững và phồn vinh của đất nước, Thủ đô, các tầng lớp Nhân dân, các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố hãy phát huy lòng yêu nước, ý thức tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”!

                                                                                                        Tháng 6 năm 2020