NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM

Tuyên truyền Chương trình bình chọn "Hàng Việt Nam được người tiêu dùng ưa thích" năm 2019
Ngày đăng 15/08/2019 | 15:07  | Lượt xem: 260

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đề nghị tích cực triển khai Tuyên truyền Chương trình bình chọn "Hàng Việt Nam được người tiêu dùng ưa thích" năm 2019

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đề nghị tích cực triển khai Tuyên truyền Chương trình bình chọn "Hàng Việt Nam được người tiêu dùng ưa thích" năm 2019

Công văn số 2203/STTTT-BCXBTT ngày 14/8/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

(Xem chi tiết tại đây)