PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO UBND PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO UBND

05/2012/QĐ-UBND Quyết định phân công, công tác của các thành viên UBND quận Hai Bà Trưng, nhiệm kỳ 2011-2016

Ngày đăng 09/01/2013 | 12:00  | Lượt xem: 104
05/2012/QĐ-UBND Quyết định phân công, công tác của các thành viên UBND quận Hai Bà Trưng, nhiệm kỳ 2011-2016

1166/QĐ Quyết định về việc phân công công tác của các thành viên UBND quận Hai Bà Trưng, nhiệm kỳ 2004-2011

Ngày đăng 17/10/2012 | 01:00  | Lượt xem: 44
Quyết định về việc phân công công tác của các thành viên UBND quận Hai Bà Trưng, nhiệm kỳ 2004-2011 tải tại đây ( Hoặc nhấn chuột phải vào tại...