PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO UBND PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO UBND

Quyết định phê chuẩn kết quả bổ sung chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân quận Hai Bà Trưng (nhiệm kỳ 2011-2016)

Ngày đăng 01/06/2014 | 13:00  | Lượt xem: 178
xem chi tiết văn bản tại đây

05/2012/QĐ-UBND Quyết định phân công, công tác của các thành viên UBND quận Hai Bà Trưng, nhiệm kỳ 2011-2016

Ngày đăng 09/01/2013 | 12:00  | Lượt xem: 204
05/2012/QĐ-UBND Quyết định phân công, công tác của các thành viên UBND quận Hai Bà Trưng, nhiệm kỳ 2011-2016

1166/QĐ Quyết định về việc phân công công tác của các thành viên UBND quận Hai Bà Trưng, nhiệm kỳ 2004-2011

Ngày đăng 17/10/2012 | 01:00  | Lượt xem: 110
Quyết định về việc phân công công tác của các thành viên UBND quận Hai Bà Trưng, nhiệm kỳ 2004-2011 tải tại đây ( Hoặc nhấn chuột phải vào tại...