PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Kế hoạch Thông tin tuyên truyền thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 06/05/2022 | 16:36  | Lượt xem: 75
Ban Chỉ đạo Đề án 06 Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch Thông tin tuyên truyền thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia...

Kế hoạch số 116/KH-UBVND ngày 25/4/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Triển khai cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng" trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2022

Ngày đăng 04/05/2022 | 10:02  | Lượt xem: 126
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch Triển khai cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng" trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2022.

Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử phạt vi phạm hành chính

Ngày đăng 04/04/2022 | 09:52  | Lượt xem: 86
Ngày 31/3/2022, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử phạt vi phạm hành chính số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020 của Quốc hội khóa...

Tuyên truyền về Luật bảo vệ môi trường năm 2020

Ngày đăng 29/03/2022 | 03:33  | Lượt xem: 123
Bộ Tài nguyên và Môi trường giới thiệu các nội dung chính của Luật bảo vệ môi trường năm 2020.

Tăng cường tuyên truyền thực hiện thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính

Ngày đăng 29/03/2022 | 10:13  | Lượt xem: 157
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo Tăng cường tuyên truyền thực hiện thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính

Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng

Ngày đăng 24/03/2022 | 11:30  | Lượt xem: 323
Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng

Quyết định phê duyệt Đề án'' Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030'

Ngày đăng 24/03/2022 | 10:11  | Lượt xem: 80
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án'' Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm...

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng ký kết Chương trình phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội năm 2022, góp ý dự thảo Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng 05/03/2022 | 03:59  | Lượt xem: 220
Chiều ngày 04/3/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 2022 với các tổ chức chính trị - xã hội năm 2022, góp ý dự thảo Luật thực...

Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 14/02/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Quận năm 2022

Ngày đăng 14/02/2022 | 04:10  | Lượt xem: 252
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Quận năm 2022.

Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 07/01/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2022

Ngày đăng 21/01/2022 | 04:10  | Lượt xem: 250
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2022.

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan hưởng ứng "Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2021

Ngày đăng 02/11/2021 | 04:21  | Lượt xem: 246
Phòng VH&TT quận Hai Bà Trưng hướng dẫn tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan hưởng ứng "Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2021.

Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 20/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận

Ngày đăng 22/09/2021 | 04:52  | Lượt xem: 820
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận.

Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 15/9/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 17/09/2021 | 03:23  | Lượt xem: 1112
UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Công văn số 1434/UBND-TP ngày 23/8/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 25/08/2021 | 05:09  | Lượt xem: 505
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 14/07/2021 | 11:07  | Lượt xem: 1793
Báo cáo của UBND quận đã ban hành trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng trong 6 tháng đầu năm 2021.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Ngày đăng 14/07/2021 | 10:38  | Lượt xem: 842
Các kế hoạch ban hành trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng của UBND thành phố Hà Nội và UBND quận Hai Bà Trưng

Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ

Ngày đăng 13/07/2021 | 04:04  | Lượt xem: 5418
Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng 13/07/2021 | 03:59  | Lượt xem: 5614
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”.

Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng 13/07/2021 | 03:55  | Lượt xem: 648
Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng 13/07/2021 | 03:41  | Lượt xem: 3082
Chính phủ ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
Hiển thị 1 - 20 trong 52 kết quả.