PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
Ngày đăng 10/03/2020 | 11:27  | Lượt xem: 421

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành quyết định Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.

(Xem chi tiết tại đây)