PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận Hai Bà Trưng năm 2020
Ngày đăng 08/05/2020 | 16:05  | Lượt xem: 358

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2020

Kế hoạch số 47/KH-HĐPHPBGDPL ngày 04/5/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận Hai Bà Trưng về Kế hoạch hoạt động năm 2020.

(Xem chi tiết tại đây)