PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, về phòng chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 08/05/2020 | 15:35  | Lượt xem: 904

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, về phòng chống tham nhũng năm 2020

Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 04/5/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, về phòng chống tham nhũng năm 2020.

(Xem chi tiết tại đây)