PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Nghị định Về công tác văn thư
Ngày đăng 10/03/2020 | 11:21  | Lượt xem: 287

Chính phủ ban hành Nghị định Về công tác văn thư

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ Về công tác văn thư.

(Xem chi tiết tại đây)