PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Quyết định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 14/05/2020 | 10:10  | Lượt xem: 714

UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

(Xem chi tiết tại đây)